BIP Przedszkole 12 w Tarnobrzegu

Idź do spisu treści

Menu główne

Instrukcja obsługi BIP

Biuletyn Informacji Publicznej –  jest wygodnym narzędziem dostępu do informacji publicznej nie tylko urzędu właściwego obywatelowi ze względu na fakt zamieszkania, ale stanowi łatwy sposób dotarcia do informacji publicznej dowolnego podmiotu publicznego dzięki połączeniu z portalem głównym administracji publicznej i samorządowej, który skupia system Banków Informacji Publicznej na poziomie gmin, powiatów i województw.
Dostęp do informacji publicznej zawartej w biuletynie urzędu jest możliwy poprzez stronę główną www.bip
.tarnobrzeg.schoolpage.pl, oraz wybranie nazwy urzędu lub bezpośrednie podanie adresu strony BIP-owej a także przez przejście do strony BIP podmiotu z linku umieszczonego na internetowej stronie podmiotowej. W przypadku jednostek organizacyjnych należy w odpowiednim biuletynie, właściwym dla danej jednostki wybrać opcję „Samorządowe jednostki i inne podmioty”, następnie nazwę jednostki.
Informacje zawarte w Biuletynach oraz dostęp do nich są zorganizowane w postaci baz danych opartych na technologii systemu 4D.
Strony Biuletynu redaguje się w sposób umożliwiający pełną modyfikację menu oraz informacji pojawiających się na stronie głównej.
Strona główna Biuletynu składa się z menu zorganizowanego w grupach tematycznych oraz przycisków umożliwiających przejście do innych opcji programu. Na każdej stronie jest link do serwera Biuletynu Informacji Publicznej redagowanego przez MSWiA.
Podmioty wyznaczają pracowników odpowiedzialnych za:
redagowanie treści BIP – redaktora głównego BIP
operatorów treści – pracownicy urzędu
administratora systemu IT – odpowiedzialnego za nadawanie loginów i haseł dla pracowników upoważnionych do redagowania Biuletynu zorganizowanych w poszczególnych grupach uprawnień.
System pozwala na pełną kontrolę osób i czasu wprowadzania zmian do treści  w Biuletynie w oparciu o prowadzone repozytorium treści.   Serwer na którym jest uruchomiony serwis jest zabezpieczony przed instalacją innego oprogramowania, w szczególności spowalniającego obsługę Biuletynu lub uniemożliwiającego taką obsługę.
Korzystanie z informacji publicznej w poszczególnych poziomach serwisu BIP realizowane jest na identycznych zasadach, jak w systemach „okienkowych” obsługiwanych przez przeglądarkę Internetową – w związku z tym, użytkownik z łatwością powinien realizować procesy wyszukiwania niezbędnych informacji. Dla uproszczenia korzystania z Biuletynu – system BIP jest wyposażony w wbudowaną wewnętrzną wyszukiwarkę kontekstową.
BIP jest zintegrowanym systemie informacji publicznej z Bankiem Informacji co pozwala użytkownikowi w sposób automatyczny korzystać ze wszystkich danych obu serwisów.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego