BIP Przedszkole 12 w Tarnobrzegu

Idź do spisu treści

Menu główne

Opłaty

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE
Opłatę za pobyt i wyżywienie w przedszkolu należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu
1212 4027 4411 1100 0039 9149 90
lub w kasie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych (stary internat Liceum Ogólnokształcącego), ul. Kościuszki 30  do 15-go dnia każdego miesiąca.
Dane do przelewu są także publikowane w systemie Innowacyjny T@rnobrzeg - aplikacja iPrzedszkole – Panel rodzica.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego